En guide til ESG

Hvad er ESG?

ESG står for Environmental, Social and Governance og handler om at vise investorer, at din virksomhed er bæredygtig. Udtrykket dækker bæredygtighedsspørgsmål, der påvirker virksomheder, organisationer og samfundet.

  • E omfatter spørgsmål i forbindelse med dine miljø- og klimamæssige forhold. Her handler det om emner som CO2-udledninger, ressourceforbrug, affald eller biodiversitet.

  • S dækker områder som ligestilling mellem kønnene, mangfoldighed, menneskerettigheder, sundhed, sygefravær og sikkerhed samt lige muligheder.

  • G dækker emner inden for virksomhedsledelse som f.eks. bæredygtighedsrapportering, due diligence, anti-korruption, forretningsmodeller, strategier, transformationer og whistleblowing-systemer.

Du kan læse mere om indholdet i E, S og G her.

ESG hos IoT Fabrikken

Mange af vores kunder her i IoT Fabrikken skal afrapportere om, hvordan de håndterer bæredygtighed, og derfor har vi lavet en lille vejledning om ESG (miljø, sociale forhold og virksomhedsledelse) og CSRD - forkortelsen for det nye EU-direktiv Corporate Sustainability Reporting Directive, der træder i kraft i 2024.

Med RoomAlyzer-systemet er vi også med til at give dig som virksomhed nogle værktøjer til at forbedre dit ESG-regnskab. Vi opsamler data, der både nedsætter CO2 og forbrug og øger trivslen på arbejdspladsen. Det er især inden for indeklima, varmeforbrug og anvendelse af areal, vi kan gøre en forskel. Du kan læse mere om vores arbejde med areal-udnyttelse og energioptimering her.

Her i guiden forsyner vi dig også med links til, hvor du kan få mere information om ESG - og ikke mindst om de mange andre forkortelser og lovmæssige ting, der endnu ikke er trådt i kraft, men som er på vej fra EU.

De nye rapporteringskrav omfatter mange virksomheder - og mange af dem, der ikke er omfattet endnu, bliver det snart, når CSDR træder i kraft. Så det kan være en god ide at lære mere.

Er ESG vigtigt for min virksomhed?

Grundlæggende er svaret ja, fordi bæredygtighed er en dagsorden, der fylder mere og mere i vores hverdag - både på ledelsesniveau og blandt politikerne i både Danmark og EU.

ESG er blevet en nøglefaktor for en virksomheds succes, fordi næsten alle investorer i dag beder om dokumentation for, hvad din virksomhed gør for at sørge for, at I arbejder så bæredygtig som muligt. Under alle omstændigheder kommer de i mange tilfælde til at bede om det fremover, også for mindre virksomheder, end vi før har været vant til.

Facility manageren er en central del af arbejdet med ESG, fordi mange af bæredygtighedstiltagene handler om den daglige drift, både med hensyn til at reducere CO2, forøge medarbejdernes trivsel og meget mere.

Hvad er CSRD - og hvad betyder det for mig og min virksomhed?

Tidligere har afrapporteringen af ESG været mere valgfri, end den bliver fremover. EU arbejder nemlig lige nu med at ensrette bæredygtigheds-afrapporteringen med sit nye direktiv CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Ifølge myndighederne er baggrunden, at man gerne vil sikre, at de virksomheder, der gør mest for bæredygtigheden, høster de største gevinster i investor-øjemed. Samtidig er det EU’s tanke, at direktivet skal være med til at dæmme op for greenwashing ved at gøre afrapporteringen mere pålidelig.

Vi ved ikke alt endnu om CSRD, for EU er ikke kommet med sit endelige udspil. Men her kan du

se en oversigt over, hvilke virksomheder skal være klar til at arbejde efter CSRD og hvornår.

  • 1. januar 2024: træder de nye regler i kraft for børsnoterede virksomheder med mere end 500 ansatte.

  • Sommer 2024: De nye regler skal være indarbejdet i dansk lovgivning.

  • 1. januar 2025: Træder reglerne i kraft for børsnoterede og ikke-børsnoterede virksomheder med mere end 250 ansatte.

  • 1. januar 2026· Vil også små og mellemstore børsnoterde virksomheder med mindre end 250 ansatte være omfattet

  • 1. januar 2028: Skal tredjelandsvirksomheder med væsentlige aktiviteter også være klar til at afrapportere om deres arbejde med bæredygtighed

Du kan læse mere om detaljerne i CSRD her.

Hvis du og din virksomhed er i gang eller skal i gang med at arbejde målrettet med ESG, kan IoT Fabrikken hjælpe. RoomAlyzer-systemet kan måle og dokumentere,, hvordan dit indeklima reelt er, hvordan du sparer på varmeregningen, og hvordan du udnytter dit areal bedst. Især det sidste - arbejdet med space management - er en af de største CO2-reduktioner, du kan foretage. Jo færre kvadratmeter du behøver drifte, opvarme og rengøre, jo mindre CO2 bruger du. Ligesom du kan spare dit bæredygtighedsregnskab for en stor post, hvis du kan udnytte dit nuværende areal bedre og for eksempel kan undlade at bygge nyt. Ofte kan flere steder slås sammen til et, fordi så mange af os efterhånden arbejder andre steder end på kontore

IoT Fabrikken arbejder først og fremmest praktisk med space management. Vi lægger vægt på, at både sensorer og data skal være enkle at bruge. Du kan læse mere her.

Det er samtidig en rigtig god ide, at du holder øje med de nye regler, fordi lovgivningen kan ændre sig. Det kan du blandt andet gøre i Virksomhedsguiden.

ESG i Danmark - hvor kan jeg få mere at vide og starte?