Cases

Ringsted Kommune

Ringsted Kommune: Strategisk indeklimaindsats i skolerne og meget mere

RoomAlyzer giver os et billede af, hvor der er mest CO2 i klasseværelserne, og hvor vi derfor skal sætte først ind. Vores kommune går fra politisk hold op i indeklima, men vi har selvfølgelig begrænsede midler. Derfor er det vigtigt, at vi går ind der, hvor behovet er størst, så pengene bliver brugt mest fornuftigt.

Jeg ser et potentiale i at bruge sensoren til at motivere lærere og elever til at lufte mere ud, ligesom der også er et stort potentiale i at få et bedre overblik over, hvilke lokaler vi bruger mest og mindst. Udnyttelsesgraden betyder meget.

RoomAlyzer viser os også, hvor vi kan skrue ned for varmen og spare på energien, på samme måde som vi får et værktøj til at lave en bedre fordeling af lokaler til for eksempel foreninger. Lige nu overvejer vi også at bruge systemet til at styre vores mødelokaler bedre. Så det er mange ting i en sensor, der i øvrigt er let at komme i gang med og bruge.’

Ivar Sande, chef, Vej- og Ejendomscentret, Ringsted Kommun

Ivar Sande - Ringsted Kommune
Ivar Sande - Ringsted Kommune

Holbæk Kommune

Holbæk Kommune: Data – også til det politiske lag

Vi har valgt at arbejde med RoomAlyzer, fordi vi gerne vil lægge fokus på indeklimaet og give medarbejderne de bedste betingelser. Men vi vil underbygge det med data, så vi ikke udelukkende baserer indsatsen på forskellige følelser og fornemmelser hos de mennesker, der er i vores lokaler.

Allerede nu har vi haft en sag med en administrationsbygning, hvor vi havde fået henvendelser med mistanke om, at der måtte være for meget CO2. Da vi målte, kunne vi se, at det var ikke tilfældet, og dermed kunne vi lukke den sag på en god måde.

Omvendt har vi også bygninger, hvor der er plads til forbedring, og her handler det ikke kun om at vise medarbejderne data, men også om at gøre vores politikere opmærksomme på indeklimaet i blandt andet skolerne. De har jo ikke deres daglige gang i klasseværelserne, og der kan vi bruge data til at løfte indeklima-problematikker op på politisk plan. Det bedste ville være, hvis vi kunne renovere alle bygninger og opsætte mekanisk ventilation alle steder, men vi skal også overholde nogle budgetter, og her hjælper RoomAlyzer os med at prioritere, hvor vi skal sætte ind først.

Bastian Westphal Helweg, energimedarbejder, Vækst og Bæredygtighed, Holbæk Kommune

Bastian Westphal Helweg - Holbæk Kommune
Bastian Westphal Helweg - Holbæk Kommune

Rudersdal Museum

Overvåger fugt og temperatur under jorden og passer på vores kulturarv

’For os handler det primært om to ting: Det ene er at overvåge fugt og varme i vores udstillinger. Jeg skal kunne dokumentere overfor Nationalmuseet, at vi har et indeklima, der lever op til de krav, de stiller for at udlåne museumsgenstande til os. Det handler meget om, at temperaturen ikke svinger for meget fra dag til dag. Det samme med fugt, der kan give sprækker i genstande og skimmel, hvis den svinger for meget. For alle os statsanerkendte museer gælder, at vi varetager danskernes fælles kulturarv, så det er vigtigt. Derudover bruger vi sensorerne til at overvåge vores magasin. Før havde vi dataloggere, som vi selv skulle tømme. Nu får jeg besked med det samme, hvis der sker noget. Det giver en anden ro i maven.

Vi er ret imponerede over, at sensorerne kan sende nede fra magasinet uden problemer. Det ligger i andet kælderniveau i en betonkælder, og vi troede faktisk ikke, det var muligt uden at bruge wifi. Vi har tidligere undersøgt andre wifi-bårne løsninger, som det af sikkerhedsmæssige og tekniske grunde ikke var muligt at bruge på den wifi, kommunen kunne stille til rådighed. Så her er IoT-løsningen god.’

Anders Bank Lodahl, Museumsinspektør, Rudersdal Museer

Anders Bank Lodahl - Museumsinspektør Rudersdal Museer
Anders Bank Lodahl - Museumsinspektør Rudersdal Museer

SKADE-teknik

Sikrer optimalt varmeforbrug og måler ved renoveringer

’Et godt eksempel på, hvordan vi bruger RoomAlyzer, er min seneste sag for en boligforening. Her havde viceværten fået klager fra nogle beboere, der mente, at de havde skimmelsvamp på grund af bygningens beskaffenhed. Det er en klassisk situation, hvor der har været en lang dialog imellem lejer og udlejer, og den kører i hårdknude, fordi det bliver ord mod ord. I stedet kom vi ind og gik i gang med at måle med RoomAlyzer og kunne efter få ugers måling se, at der ikke var noget galt med bygningen, men at det handlede om, at beboerne skruede for højt op for varmen og ikke luftede ud. På den måde kunne vi løse konflikten og gå i gang med at lære beboerne nogle nye vaner.

Det handler også om, at IoT-grej er nemt at bruge. Du går bare ind og sætter sensoren op, og så går du igen. Vi har tidligere arbejdet med nogle sensorer, som krævede gateway, og har oplevet, at et barn i lejligheden kommer til at slukke gatewayen. Vi har også mange gange måttet arbejde med gammeldags dataloggere, som skal tømmes for data. Med denne her sensor kan vi noget helt andet. Vi kan følge med real-time og stoppe med at måle, når det giver mening, i stedet for at måtte ud og tømme en gammeldags sensor hver fjortende dag. I stedet bliver vi ved med at måle, til vi har lært beboerne mere om, hvad temperaturen skal ligge på, og hvor meget de skal lufte ud.’

Bo J. Mortensen, indehaver, SKADE-teknik, Aalborg

Bo J. Mortensen - Skade-teknik
Bo J. Mortensen - Skade-teknik

Boligselskabet Sjælland

Sikrer optimalt varmeforbrug og måler ved renoveringer

Det er vigtigt for os at holde vores bygninger ved lige. På den måde kan vi holde udgifterne til opvarmning nede på et minimum og sikre en fornuftig komfort i lejemålene. Det er især temperatur, fugt og CO2, der er vigtige for os. Vi bruger sensorerne til at teste på indeklima før og efter renoveringer. Det er vigtigt, at vi får en objektiv måling, der er baseret på data i stedet for på fornemmelser.

Vi vil gerne se, at de forbedringer, vi laver, for eksempel med nye vinduer, der skal gøre bygningen mere tæt, virker, og at det samtidig giver et fornuftigt indeklima. RoomAlyzer har vi valgt, fordi den er drevet af batterier, og vi ikke skal ud og finde ledige stikkontakter til den. Den mulighed har vi eftersøgt et stykke tid. Den er så nem at bruge, at selv jeg kan finde ud af det.’

Martin Mortensen, energirådgiver, Boligselskabet Sjælland

Martin Mortensen - Boligselskabet Sjælland
Martin Mortensen - Boligselskabet Sjælland

Zealand Erhvervsakademi

Bedre indeklima, areal og overvågning af HVAC og CTS

Vi bruger sensorerne på alle vores seks afdelinger til at optimere vores indeklima. Vi vil gerne give vores studerende og undervisere de bedste betingelser for læring og undervisning. Samtidig bruger vi data til at vurdere klager og træffe beslutninger ud fra data i stedet for fornemmelser.

’What you can’t control, you can’t measure’ er min tilgang til det. Selvom vi har CTS, har vi rullet RoomAlyzer ud i alle undervisningslokaler for at sikre et samlet, ensartet datagrundlag. Det får vi kun på denne måde. Det betyder, at vi har kunnet handle i vores nybyggeri, hvor vi har haft problemer med temperaturen, og har taget en snak med leverandøren. Det betyder også, at vi har kunnet optimere driften af vores HVAC-anlæg.

Dét at der er tale om sensorer, der hverken skal have ledninger eller wifi, gør det fleksibelt for os. Vi kan uden problemer flytte rundt på sensorerne og skal ikke bekoste kablinger, som let løber på i mange tusinde kroner per lokale. Vi har også fået et bedre overblik over, hvor meget vi bruger de enkelte bygninger. Det kommer vi også til at udnytte mere i fremtiden.’

Bjørn Koefoed, facility manager og indkøb, Zealand Erhvervsakademi

Henrik Sander - Zealand Erhvervsakademi
Henrik Sander - Zealand Erhvervsakademi

Dyrepasseren

Passer på dyrene og bruger det i undervisningen’

Vi bruger sensorerne til mange ting. De overvåger temperatur og luftfugtighed hos vores skægagamer, slanger, kronegekkoer, mælkesnoge, kornsnoge, kongepythoner, fugle og terrarier. Vi bruger det til at kigge på tendenser. Hvis vi har dyr, der mistrives, så kan det være, fordi de har det for varmt eller for koldt. Data hjælper os med at finde ud af, om der er grund til behandling.

Det er også et advarsels-system for os. For ikke så længe siden stod oliefyret i dyreafdelingen af i en weekend. RoomAlyzer gav mig besked derhjemme, så jeg kunne holde øje med, om temperaturen faldt for meget hos dyrene. Hvis ikke vi havde haft sensorerne, havde jeg først fundet ud af det, når vi stod ovre i dyreafdelingen.

Det er noget helt andet end vores gamle udstyr. Det kunne vi kun aflæse, når vi stod foran burene her og nu. Her kan vi se data, uanset hvor vi er, både her og nu og historiske. Derfor kan det også bruges som et redskab i undervisningen af vores dyrepasser-elever. Samtidig bruger vi det til at sikre, at vores ventilation er rigtigt indstillet, og at lys-slukkerne i dyrenes bure slukker på det rigtige tidspunkt.’

Lars Kristian Clausen, faglærer og dyrepasser, Vilvorde, Roskilde Tekniske Skole